tự sự

Bài tự sự tiếp theo

Chào các bạn, Đây là phần tiếp tục bài tự sự đầu tiên. Câu chuyện thực tập:  Như giới thiệu ở bài trước thì tôi học ở một trường tỉnh, […]