Chuyện tản mạn

Bài tự sự tiếp theo

Chào các bạn, Đây là phần tiếp tục bài tự sự đầu tiên. Câu chuyện thực tập:  Như giới thiệu ở bài trước thì tôi học ở một trường tỉnh, […]

Bài tự sự đầu tiên

Chào các bạn, Đây là bài viết đầu tiên trong blog này. Ngày trước tôi cũng có hay viết blog ở một số trang như blogspot, wordpress.com nhưng do bận […]