Angular

Angular là một famework dựa trên ngôn ngữ Typescript được phát triển bời Google. Cộng động Angular rất lớn là một lợi thế để Angular trở thành một trong những ngôn ngữ phố biến cho lập trình giao diện. Hãy cùng nhau khám phá những bài viết thú vị về ngôn ngữ này nhé.