2017

Docker là gì?

Xin chào các bạn. Hôm nay mình quay lại viết blog với một chủ đề về DevOps mà mình vừa nghiên cứu đó là Docker. Vậy Docker là gì? Nó […]

Bài tự sự tiếp theo

Chào các bạn, Đây là phần tiếp tục bài tự sự đầu tiên. Câu chuyện thực tập:  Như giới thiệu ở bài trước thì tôi học ở một trường tỉnh, […]

Bài tự sự đầu tiên

Chào các bạn, Đây là bài viết đầu tiên trong blog này. Ngày trước tôi cũng có hay viết blog ở một số trang như blogspot, wordpress.com nhưng do bận […]